Planteornamentikbort langs ribber fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1470-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Lyngåværkstedet (o. 1480 – 1515) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Planteornamentikbort langs ribber fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Nørre Galten Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Gud (Vor Herre), Kristus/Jesus (Guds søn), Paulus (Apostel), Timotheus (Medarbejder til Paulus), Jakob den Ældre (Apostel), Peter (Apostel), Markus (Evangelist), Johannes (Evangelist), Matthæus (Evangelist), indskrifter, Helligånden, dyr, engle, vrængefigurer og masker, og moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, draperier, strøornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, cirkelslag og bueslag, ranke og blad, sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, beslagværk og kartouche.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret mindst tre forskellige udsmykninger. I korets hvælv ses to udsmykninger oveni hinanden. Af den ældste er kun bevaret blomster langs ribberne, mens den yngste udsmykning har et omfattende efterreformatorisk billedprogram. På skibets 3. fags nordvæg er bevaret et fragment, der viser at skibets vægge sandsynligvis har haft en stor udmaling inden hvælvslagningen. Skibets fire hvælv har alle en enkel ornamental udsmykning, der varierer lidt fra hvælv til hvælv. Udsmykningen i skibets hvælv er sandsynligvis udført af samme værksted, som har malet korets ældste dekoration.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i korhvælv samt på skibets nordvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. En del af motiverne er fragmentarisk bevarede, og der er foretaget omfattende retoucheringer. Yngre reparationer står generelt meget lyst i forhold til omgivelserne, og virker skæmmende. Flere reparationer er mangelfuldt efterbehandlet. De er ikke blevet kalket tilstrækkeligt op, hvilket kan være en af årsagerne til, at de fremtræder lyse. Malerierne i skibets hvælv er tilsmudsede, men i øvrigt i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Nørre Galten Kirke har romansk kor og skib opført i frådsten og kridtstenskvadre på sokkel. Hvælvene i kor og skib er fra senmiddelalderen. I 1698 opførtes et vesttårn med grathvælv i tårnrummet. I 1868 blev et våbenhus på skibets sydside nedrevet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links