Ornamental udsmykning på og langs ribber, på bue samt i kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1275-1510 (1375-1475 Gotik, 1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Søftenværkstedet (o. 1460 – 1490), Lyngåværkstedet (o. 1480 – 1515), Sindingværkstedet (o. 1480-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Dateringen "1463".
.

Kalkmalerierne i Søften Kirke forestiller indskrifter, indvielseskors, våbenskjolde og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, flettekors, ranke og blad, tovsnoninger, bånd, cirkel, firkant, rombe og trekant, sparre, træ og busk, vase, buket og passerroset.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I alle kirkens hvælv er bevaret udsmykninger. De er fra tre forskellige perioder, ældst i koret dateret ved indskrift "1463".

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Alle malerierne i kirken er jævnt tilsmudsede, og der forekommer enkelte sætningsrevner især langs skjoldbuer og i gjordbuers top med forløb op i kapperne. I skibets 2. fags nordkappe og 3. fags nordkappe ses fugtskader, ligesom der i tårnets østkappe mod nord tillige er en fugtskade, som har medført afskalning af kalk- og farvelag. I tårnets øst- og sydkappe ses ganske udbredte misfarvninger på grund af fugt og salte.

Kirken

Søften Kirke er formentlig fra anden halvdel af 1100-tallet. Koret er opført overvejende i frådsten iblandet kampesten, skibet overvejende i kløvet kampesten med brug af kridtsten på vestgavlens yderside. Koret fik o. 1460 krydshvælv og skibet ikke meget senere tre krydshvælv. Korbuen er formentlig bevaret. Det senmiddelalderlige vesttårn i munkesten er yngre end overhvælvingen af skibet. Tårnet, der har bredde som skibet, har samtidigt ottedelt hvælv. Et sydvendt våbenhus er i sen middelalder opført i munkesten iblandet kampesten. Kirkens teglpartier står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links