Sankt Jørgen og hans hest.

.

Fakta

Malerierne er placeret i tårn, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1100-1550 (1475-1550 Sengotik og 1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Dragen.
.

Kalkmalerierne i Ødum Kirke forestiller Jørgen (Helgen, ridder), fabelvæsener og fantasivæsener, dyr og apostle. Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motivet mæander.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Bevaringsværdig". Helgenbilledet Sankt Jørgens kamp mod dragen er formentlig malet lige inden Reformationen. På trods af en ringe bevaringstilstand er sporene over hvælv efter kronfrise i kor og skib samt en apostelrække på triumfvæggen og enkelte steder af uidentificerede scener, er disse kalkmalerier vigtige for forståelsen af kirkerummet i romansk tid, hvor både korets og skibet sandsynligvis har stået med kalkmalerier fra gulv til loft.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Kalkmaleriet på tårnets nordvæg har været genstand for en omfattende retouchering, og en del af disse retoucheringer og i højere grad reparationerne er eftermørknede. Dragen er malet i lys okker og fremstår noget svag. En rensning og ændring/udskiftning af reparationer og nogle af retoucheringerne ville tilføre maleriet en mere harmonisk fremtræden. Maleriets konserveringsmæssige tilstand er generelt set tilfredsstillende. (Tilstand august 2006). Over hvælv er bevaret maleri på alle korets vægge og på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Malerierne er partielt yderst velbevarede omend fragmentariske. Pudskanter sidder løse, og store partier af malerier er dækket af en kalksvumning. I vindue på skibets nordvæg sidder puds endog meget løs, og der ses her omfattende saltskader i større grad. (Tilstand maj 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Den anselige kirke består af romansk kor og skib i frådsten og vesttårn opført af munkesten fra o. år 1500, som blev formindsket 1734. I senmiddelalderen er indbygget to krydshvælv i koret og fire krydshvælv i skibet. Kor og skib er hvidkalkede borset fra enkelte detaljer, mens tårnet står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links