Planteornamentikbort på bue bag altertavle.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og korsarm. Malerierne er dateret til 1500-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ribbekryds.
.

Kalkmalerierne i Vejerslev Kirke forestiller indskrifter og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, krabbeblad, ranke og blad, bånd, stjerne, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er kalkmalerier i korets, skibets 1. fag samt nordre korarms hvælv. De adskiller sig i de ornamentale detaljer fra egnens sædvanlige typer.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne er tilsmudsede, og der forekommer en enkelt fugtskade og mindre saltskader i skibets 1. fags sydkappe.

Kirken

Den vestlige del af kirken er i romansk tid opført overvejende i jernal. Det oprindelige kor er, muligvis hen mod 1200, nedrevet og et nyt kor og to korsarme opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Den sydlige korsarm er senere nedbrudt ligesom korets og korsarmenes apsider og et sydvendt våbenhus. Skibets vestparti har bjælkeloft. Koret og skibets østfag har sengotiske, ottedelte hvælv, korsarmen seksdelt hvælv. Vesttårnet i tegl er fra 1875. Korsarmen og korets nordmur står i blank granit, tårnet i blank tegl, mens resten af kirken er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links