Ornamental udsmykning på og langs ribber, på bue samt passerroset i kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1480-1500 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Vissingværkstedet (o. 1480-1510).

Kalkmalerierne

Kappeflige mod nordøst.
.

Kalkmalerierne i Vissing Kirke forestiller vrængefigurer og masker, allegorier, dyr, indvielseskors og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, imitationer og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, krabbeblad, ranke og blad, vase og buket, træ og busk, passerroset, bånd og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I alle tre hvælv i kirkens skib er bevaret en sammenhængende udsmykning med alle værkstedets karakteristiske ornamentale detaljer samt pelikanen der hakker sig i brystet.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Alle skibets hvælv er tilsmudsede, og i de to østligste hvælv ses partielt fugtskader, som har medført misfarvninger. Ligeledes er der i alle hvælv mange svindrevner, og i især de øst- og vestvendte kapper sætningsrevner, særligt i gjordbuer med forløb op i tilstødende kapper.

Kirken

Vissing Kirkes romanske kor og skib er opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Koret har bjælkeloft, mens skibet i gotisk tid har fået indsat tre krydshvælv. Korbuen er omdannet og tilspidset. Et stort sydvendt våbenhus i to stokværk er opført i munkesten. Kirken står i blank mur fraset den vestlige gavltrekant, der er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links