Kristus i mandorla flankeret afstående apostle, de to nærmeste vendt mod Kristus.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1938 (1475-1550 Sengotik, 1175-1275 Senromansk, 1375-1475 Gotik og 1830-1930 Historicisme). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Kristoffer.
.

Kalkmalerierne i Vellev Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), Kristoffer (Helgen, kæmpe), kampscener, dyr, bomærker og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, arkitektur, rankeslyngornamenter, andre borter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, cirkel, firkant, rombe og trekant, cirkelslag og bueslag, passerroset, bånd, Ranke og blad, beslagværk og kartouche, vase og buket, frugt, bær, træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Bevaringsværdig". I kirken er bevaret mindst tre udsmykninger. På korets østvæg er en romansk udsmykning af høj kvalitet, hvis scene er uidentificeret. På skibets nordvæg ses Sankt Kristoffer fra gotisk periode. Hvælvene i både kor og skib er udsmykket i sengotisk tid. Skibets tredje fags hvælv er nymalet 1938 af Harald Borre, og indgår derfor ikke i registreringen. Til dekorationen er dels benyttet ornamenter fra korets og skibets østre hvælvinger. Kun svage farvespor og en uidentificeret scene er bevaret på korets vægge over hvælv. Selv om motivet ikke er identificeret fortæller fragmenterne, at hele koret sandsynligvis har været udsmykket med malerier af samme kvalitet, som de vi ser på korets østvæg.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Kirkens kalkmalerier er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand. Maleriet på korets østvæg har dog et lyserødt skær i øverste billedfrise, hvilket kan skyldes bakterieangreb. Eventuel udvikling bør holdes under observation. Endvidere ses i skibets 3. fags vestkappe vestre flig en fugt- og saltskade, som har medført afflagning af et større stykke puds samt løstsiddende puds og revnedannelser. (Tilstand juni 2015) Malerierne over hvælv er fragmentarisk bevarede. Pudsens overflade er nedbrudt, og der forekommer mekaniske skader, løs puds og løbere af teglmel. Endvidere ses en del sætningsrevner. Malerierne har behov for sikring. (Tilstand oktober 2012) Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Vellev Kirke har romansk kor og skib, som over en granitsokkel er opført overvejende i frådsten, dog iblandet granitkvadre, rå kampesten og al. Kor og skib har hvælv fra bisp Jens Iversen Langes tid (1449-82): to krydshvælv i koret og to krydshvælv samt et otteribbet hvælv i skibet. I senmiddelalderen opførtes et vesttårn i munkesten med samtidigt otteribbet hvælv i tårnrummet. Tårnets overdel styrtede ned før år 1768 og er genopført i 1863. Et våbenhus på skibets sydside blev nedrevet i 1863.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links