Siddende person med glorie foran en by.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1475-1500 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Vitten Kirke forestiller helgener. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motivet krabbeblad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Da fremstillingen synes at være både indrammet af en rektangulær ramme og ranker, kan der være tale om en kalkmalet alterudsmykning på korets nordvæg.

Kalkmaleriet på korets nordvæg er generelt set i en tilfredsstillende bevaringstilstand, på trods af at der er enkelte mindre områder, hvor puds har mistet vedhæftning til underlag.

Kirken

Vitten Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre udvendigt og rå og kløvede kampesten indvendigt. Kor og skib har fladt loft. Korbuen er i nyere tid omsat i tegl. I 1865 opførtes et vesttårn af røde mursten i nyromansk stil.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links