Nådestol. Duerne kommer flyvende med skriftbånd.
.
Dommedag.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kapel og hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Sebberværkstedet (o. 1500-1525).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Gunderup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, dommedag og Jesu voksenliv. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Gud (Vor Herre), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Johannes (Apostel), Gabriel (Ærkeengel), indskrifter, engle, Helligånden, dyr og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, planteornamentik borter, andre ornamenter, rankeslyngornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Righoldig og velbevaret udsmykning med et gennemtænkt teologisk program samt mange velbevarede indskriftsbånd. Usædvanlig Besøgelsesscene med Maria og Elisabeth både uden for huset og inde i huset.

Kalkmalerierne i sydkapellets 2 hvælvfag er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. De er dog tilsmudsede i moderat grad. Tilsmudsningen er jævn med undtagelse af det østre kapels østkappe og østvæg, hvor tilsmudsningen er ujævn.

Kirken

Gunderup Kirke består af romansk kor og skib i granitkvadre på skråkantsokkel, som i sengotisk tid har fået hvælv. Alle øvrige tilbygninger er sengotiske: Kapel på skibets sydside med to samtidige hvælv. Sakristi på korets nordside med samtidigt otteribbet hvælv – bygningen er vistnok ændret noget i 1741. Vesttårn opført i genanvendte kvadre og gule munkesten, nederste del skalmuret i 1794. Våbenhus på skibets nordside.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links