Uidentificeret biskop formentlig en helgen.
.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1375-1475 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Volsted Kirke forestiller helgener.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er kun bevaret en gengivelse af en stående biskop, der velsigner. Biskoppen har en vis lighed med den biskop, der er gengivet i kirkens romanske granitportal.

Kalkmaleriet på triumfvæg mod nord er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, på trods af at pudsen i områder har mistet vedhæftning til underlag.

Kirken

Den romanske kirke med kor og skib er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Ydermurene er dog stærkt omsatte, til dels med tegl, mens indermurene er i kampesten. Koret har sengotisk krydshvælv, mens skibet har bræddeloft. Den romanske korbue er delvis omsat. Det sydvendte våbenhus fra 1873 har indsat oprindelige romanske portalkvadre med relieffer. Kirken står hovedsagelig i blank mur, dog er gavltrekanter og våbenhusets sidemure hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links