Ornamental udsmykning.
.

Ornamentik omkring dør til våbenhus. Øverst Helligåndsduen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i koret og hovedskibet. Malerierne er dateret til 1500-1886 (1475-1550 Sengotik og 1830-1930 Historicisme). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Dall Kirke forestiller Helligånden og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, vase og buket og frugt og bær.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Korhvælvets udsmykning er kraftigt opmalet i 1886. Kun toproset og ribbebemaling er malet på grundlag af bevarede spor. Malerierne på triumfvæggen, over indgangsdøren på sydvæggen og på vestvæggen er nymalinger fra 1886 og indgår ikke i registreringen.

Kalkmalerierne i både kor og skib er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, dog forekommer en mindre saltskade i korets nordøstre flig.

Kirken

Dall Kirkes romanske kor og skib er bygget i granitkvadre på skråkantsokkel. Koret har sengotisk krydshvælv, mens skibets bjælkeloft er fra 1886. Den kvadersatte, romanske korbue er for en stor del omsat med tegl. Det sengotiske vesttårn er opført for neden med omkring 10 skifter granitkvadre og derover i gul tegl. Tårnet har fladt loft. Især tårnet er præget af en omfattende restaurering i 1886, hvor også det sydvendte våbenhus opførtes. Kirkens granitpartier står i blank mur, mens tårnets overdel samt våbenhuset er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links