Johannesørnen.
.
Lukasoksen.
.

Fakta

Malerierne er placeret i våbenhuset. Malerierne er dateret til 1510-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Sæbyværkstedet (o. 1505-1525).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Budolfi Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Johannes (Evangelist), Lukas (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Markus (Evangelist), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Augustin (Kirkefader, biskop), Gregor den Store (Pave, kirkefader), Abraham (Patriark), Isak (Patriark), Maria (Jesu moder), Josef (Marias trolovede/mand), indskrifter, dyr, vrængefigurer og masker, fabelvæsener og fantasivæsener, våbenskjolde og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, knækbånd og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Velbevarede evangelistsymboler samt en meget sjælden scene fra Jesu Barndomshistorie.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i våbenhusets er kraftigt tilsmudsede, og der ses udbredte saltskader. Eksempelvis i østkappens søndre flig, partielt på sydvæg, i motivet løvens forkrop i vestkappen og i motivet englen i nordkappen. Derudover ses lokalt mugangreb i sydkappens vestlige flig samt tilstødende vægparti. En del af saltskaderne skønnes at være aktive, hvorfor malerierne bør behandles.

Kirken

Den nuværende kirke er opført o. 1440 i gule munkesten. Fra denne periode er det tredelte skib, der har samtidige stjernehvælv i hovedskibet og krydshvælv i de lavere sideskibe. Nogle af hvælvene er ommuret i 1886. Kirkens gotiske langhuskor blev i 1941-43 totalt ombygget til sin nuværende form med tresidet afslutning, stjernehvælv og krypt. Fra o. 1440 stammer også vesttårnet, der dog er kraftigt ombygget i nyere tid, samt det overhvælvede lektori (nu våbenhus) på tårnets sydside. 1899-1900 opførtes en bygning (nu sakristi) i nygotisk stil på kirkens nordside. Ligkapellet på kirkens sydside er fra 1941-43.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links