Den Apokalyptiske Madonna omgivet af engle og Nådestolen.
.
Nordre kappedel. Den Apokalyptiske Madonna omgivet af engle.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1548-1599 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Hans Malers værksted (o. 1535-1550) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Sulsted Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dagligliv, Jesu barndomshistorie og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Helligånden, engle, Gud (Vor Herre), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Andreas (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Peter (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Filip (Apostel), Jakob den Yngre (Apostel), Thomas (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Matthias (Apostel), Matthæus (Apostel), Simon (Apostel), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Dismas/Titus (God røver), Gesmas/Dumachus (Ond røver), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Nikodemus (Farisær), Pilatus (Statholder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener), Herodes Antipas (Landsfyrste), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Gabriel (Ærkeengel), Josef (Marias trolovede/mand), dyr og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk), frugt og bær, ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Malerierne, der har scener fra både Jesu barndomshistorie og Kristi lidelseshistorie, udmærker sig ved, at de fleste personer er iklædt samtidsdragter fra 1548. De stående apostle med Credo, trosbekendelsen, skrevet i skriftbåndende over dem i korhvælvet er særdeles vigtige for forståelsen af tilsvarende apostelgengivelser i andre kirker. Derudover er der flere sjældne scener så som Ankomsten til Golgata hvor kjortlen bliver revet af Kristi krop og sårene fra piskningen herved begynder at bløde igen, Kristus får eddike at drikke og Korsnaglingen. Kun indskriften fra moderniseringen i 1599 er bevaret.

Malerierne i både kor og skib har aldrig været overkalket, og er i en overvejende god bevaringstilstand. I vesthvælvet ses dog mindre områder med aktive saltskader på ribber. Skaderne bør holdes under observation.

Kirken

Både skib, kor og apsis er fra romansk tid og i granitkvadre med skråkantsokkel, mens apsis har profileret dobbeltsokkel. Kirken blev overhvælvet med ottedelte hvælv i senmiddelalderen, hvor også vesttårnet blev tilføjet i munkesten. Tårnrummet har samtidig krydshvælving. Et våbenhus mod syd er af nyere dato. Våbenhus, tårn og gavle er hvidkalkede mens resten står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links