Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon og hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1750 (1475-1550 Sengotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af Sebberværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Glorieret hoved, formentlig en helgeninde.
.

Kalkmalerierne i Sebber Kirke forestiller helgener, andre personer og figurer og helgeninder. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og draperier. De ornamentale detaljer viser motivet blomst (stilistisk).

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret udsmykninger fra to forskellige perioder. I korpolygonen og østligst i skibet hænger tre aftræk med uidentificerede fragmentarisk bevarede scener malet af Sebberværkstedet. Øverst på skibets vægge er malet et elegant draperi fra senbarokken sandsynligvis samtidigt med andet inventar i kirken.

Kalkmalerierne i kirken er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, om end aftrækket på korets nordvæg ved døbefonten har reparationer, som fremtræder meget dominerende.

Kirken

Sebber Kirke, der er et langhus med tresidet korafslutning samt vesttårn og våbenhus mod nord, udgjorde oprindeligt en fløj i et nonnekloster. Kirken har muligvis haft en romansk forgænger, men hele bygningen er i sin nuværende form opført i granitkvadre og munkesten i senmiddelalderen. Kirken har fladt loft.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links