Planteornamentik på korbue mod syd.
.
Nordre kappedel. Nedstyrtning af de faldne engle, våbenskjolde og indskrift.
.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis og kor. Malerierne er dateret til 1556-1556 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Sønderholm Kirke forestiller scener fra det gamle og nye testamente, dommedag, skabelsen og syndefaldet og Kain og Abels historie. Malerierne viser Helligånden, Gud (Vor Herre), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Moses (Arons bror), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Johannes (Apostel), Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker), Jafet (Noas søn), Jonas (Profet), Kam (Noas søn), Noa (Noas ark), Sem (Noas søn), dyr, indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, våbenskjolde, engle og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), frugt og bær, ranke og blad og vase og buket.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Efterreformatorisk udsmykning af apsis og kor med gammeltestamentlige scener og Dommedag samt evangelister i apsis. Deudover våbenskjole, Gabriel Gyldenstjernes og hans hustrus 32 aner, samt indskrifter på dansk.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i apsis er tilsyneladende kun groft afdækket og sikret i fornødent omfang, men udsmykningen er ikke restaureret. Der ses på apsisbuen skader, som kan skyldes fugt og salte, hvilket bør undersøges. Korets udsmykning er kraftigt tilsmudset og er en del misfarvet. Endvidere ses aktive saltskader i sydkappen, i sær mod vest, hvor maleriet partielt er nedbrudt. Korudsmykningen har behov for at blive undersøgt med henblik på istandsættelse.

Kirken

Sønderholm Kirke har romansk apsis, kor og skib i granitkvadre på sokkel. Kor og skib har ottedelte gotiske hvælv, og et tilsvarende er indmuret i apsiden. Vesttårnet er opført i gule munkesten og genanvendte kvadre. Tårnrummet er overhvælvet i 1700-tallet i forbindelse med indretning til gravkapel. Sengotisk våbenhus mod nord i genanvendte kvadre og gule munkesten. På korets nordside er et kapel med samtidigt hvælv opført i munkesten og enkelte kvadre – vistnok fra 1685, men muligvis ældre. En tilbygning på skibets nordside er opført i 1700-tallet som våbenhus (nu redskabsrum) i små mursten.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links