Figurfelt mod syd. Johannes med kalken, Sankt Birgitta af Vadstena og Sankt Antonius.
.

Fem stående apostle, Paulus, Johannes og formentlig Peter i kappen, to uidentificerede i fligene.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korsarm og hovedskib. Malerierne er dateret til 1507-1600 (1475-1550 Sengotik og Kan ikke dateres til specifik periode). Malerierne er malet af Sæbyværkstedet (o. 1505-1525), Sebberværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Nibe Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, dommedag, moraliteter, fabler og talemåder. Malerierne viser Antonius (Helgen, eneboer), Birgitta af Vadstena (Helgeninde, ordensstifter), Dorothea (Helgeninde), Frans af Assisi (Helgen, ordensstifter), Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Barbara (Helgeninde), Jørgen (Helgen, ridder), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Ursula (Helgeninde, prinsesse), Bartholomæus (Apostel), Filip (Apostel), Andreas (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Matthias (Apostel), Matthæus (Apostel), Thomas (Apostel), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Joel (Talsmand), Gud (Vor Herre), Moses (Arons bror), indskrifter, engle, dyr, bomærker, fabelvæsener og fantasivæsener, vrængefigurer og masker og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, draperier, andre borter, imitationer og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, omvundet bånd, omvundet stav og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I kirkens sydkapel er to næsten samtidige udsmykninger malet i forlængelse af hinanden af hhv. Sæbyværkstedet dateret ved indskrift 1507 og Sebberværkstedet mellem 1510 og 1520. Sidstnævnte værksted har på syd- og vestvæggen malet den absolut mest omfattende Sankt Jørgenslegende bevaret i Danmark med i alt 13 scener, hvoraf nogle kun findes Nibe Kirke.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I korsarmens hvælv er den oprindelige farve noget nedbrudt, men nedbrydningen henfører til fundtilstanden. Malerierne på korsarmens vægge er til gengæld yderst velbevarede. På sydvæggen og vestvæggen dog en del skader, der er blevet farveudbedret. Under vinduet på 1. fags sydvæg er der i områder af motivet af Sankt Jørgen aktive saltskader. Skaderne ses dels som nedbrudte farve- og kalklag og dels som saltskæg på overfladen. Skaderne bør undersøges nærmere.

Kirken

Nibe Kirke består af kor og skib, der går ud i ét, våbenhus og korsarm mod syd og tårn mod vest, alt i munkesten. Kirken med formentlig samtidige krydshvælv er bygget i første halvdel af 1400-tallet. Den har oprindeligt haft et smallere kor, men allerede o. 1500 er skibet blevet forlænget mod øst og langhuskoret har fået den nuværende tresidede afslutning. Korsarmen mod syd og våbenhuset er samtidig med østforlængelsen, alle med samtidige hvælv. Støttepillerne op ad nordmuren er opført i 1990.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links