Fabelvæsen i nordre kappeflig.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1480-1560 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Nørholm Kirke forestiller fabelvæsener og fantasivæsener og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, rankeslyngornamenter, andre ornamenter, arkitektur og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, beslagværk og kartouche, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, passerroset, ranke og blad, træ og busk og vase og buket.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I korets hvælv står to udsmykninger fremme. Den ældste ornamentale udsmykning er fra omkring 1500. Denne er kun nogle årtier senere delvis overmalet og tilmalet med rankeslyng i fligene. Samme udmaling har været både i skibet og tårnrummet, men er atter tildækket.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i korhvælv er tilsmudsede, og der forekommer enkelte sætningsrevner. I østre skjoldbue er pudsen løs omkring en revnedannelse. Der ses mindre saltskader i østkappens søndre flig og sydkappens østre flig.

Kirken

Nørholm Kirke består af romansk kor og skib opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Derudover er der et tårn mod vest opført af genanvendte kvadre og munkesten og et våbenhus mod nord, begge sengotiske tilføjelser. I sengotisk tid blev der tillige indbygget et krydshvælv i koret. Kor og skib står overvejende i blank mur, mens tårn og våbenhus står hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links