Skabelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1400-1630 (1375-1475 Gotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Højelseværkstedet (o. 1425-1450) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Østkappe mod nord med punktvise afskalninger.
.

Kalkmalerierne i Holtug Kirke forestiller skabelsen og syndefaldet, Gud (Vor Herre), Adam (Det første menneske), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, djævle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, blomst (naturalistisk), musetrappe, ranke og blad, stjerne og træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Fra Højelseværkstedet er kun et fåtal udsmykninger bevaret. Den figurrige skabelsesscene med bl.a. Nedstyrtningen af englene er derfor meget vigtig for vor forståelse af middelalderens opfattelse af Skabelsesberetningen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i skibets hvælv bør undersøges nærmere med henblik på vurdering af de observerede punktvise afskalninger i farvelag. Drejer det sig om aktive saltskader, er bevaringstilstanden kritisk. Et antal større revnedannelser er meget synlige og kan betyde, at maleriet sidder løs. I hvælvets vest- og nordkappe er der ikke kalkmaleri, men de kalkede flader står med et omfattende angreb af mug, som tegner sig som mørke pletter jævnt fordelt i kapperne. Kirkens klima kan derfor være uhensigtsmæssigt med henblik på kalkmaleriernes bevaring og bør derfor undersøges nærmere. Udsmykningen står med et overordentligt velbevaret oprindeligt farvelag, og der er foretaget en nænsom restaurering.

Kirken

Holtug Kirke, der hovedsageligt er opført i kridtkvadre, fremstår som et langhus, hvis vestlige ende udgøres af et romansk skib, mens den østlige ende er et langhuskor fra første halvdel af 1400-tallet. På samme tid fik langhuset krydshvælv, men på nær det vestlige hvælv er disse senere ombygget. Det gotiske sakristi på korets nordside er muligvis også fra første del af 1400-tallet og har oprindeligt krydshvælv. Vesttårnet er opført 1500-25 og har samtidigt hvælv i tårnrummet. Det eftermiddelalderlige våbenhus på skibets sydside er formentlig fra ca. 1600.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links