Springende hjort.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1550 (1275-1375 Tidlig gotik, 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Velsignende ærkebiskop, muligvis Sankt Nicolaus.
.

Kalkmalerierne i Lille Heddinge Kirke forestiller Nikolaus (Helgen, biskop af Myra) og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Til en vis grad bevaringsværdig". Forholdsvis velbevaret sidealterudsmykning i triumfvæggens niche med fine detaljer i maleriets baggrund. Over hvælv på skibets nordvæg er to små fragmenter, der viser, at nordvæggen i det mindste har været udsmykket inden hvælvslagningen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Mulig behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Tilstanden tilfredsstillende". Maleriet i korbuen bør eventuelt sikres for løs puds. Maleriets tilstand i nichen på triumfvæggen bør eventuelt kontrolleres med hensyn til farve- og pudslags vedhæftning. (Tilstand maj 2007). Over hvælv er enkelte små fragmenter bevaret på skibets nordvæg. Farve- og kalklags vedhæftning til underlag er god. (Tilstand februar 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Lille Heddinge Kirke er opført i kridtkvadre og har romansk kor og skib. Koret har et sekundært indbygget ottedelt hvælv, mens skibet har krydshvælv fra ca. 1500. I senmiddelalderen er ligeledes opført et vesttårn samt et sakristi på korets nordside, som begge har samtidige hvælv. På skibets sydside er et senmiddelalderligt våbenhus opført i kridtkvadre og munkesten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links