Bag altertavlen fragment af apostelfrise bedst bevaret mod nord.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis og kor. Malerierne er dateret til 1250-1270 (1175-1275 Senromansk og ). Malerierne er malet af Kariseværkstedet I (o. 1250-1270) og et ukendt værksed.

Kalkmalerierne

Fragment af apostelfrise i arkader med hoveder af tre apostle. Ovenover palmettefrise.
.

Kalkmalerierne i Sankt Katharina Kirke forestiller Johannes (Apostel) og Peter (Apostel). Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motivet palmette.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Meget fragmentarisk apostelfrise af høj kvalitet. Malerierne i korhvælvet er fra 1867 og malet af F.L. Storch og er derfor ikke medtaget i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Det fragmentariske maleri i apsishvælv fremstår tilsmudset. Puds vurderes at sidde løs og bør derfor kantsikres.

Kirken

Sankt Katharina Kirkes omfangsrige kor med indbygget apsis samt det ottekantede skib er o. 1200 opført i kridtstenskvadre. Koret er i to etager med ydre omgang på overetagen, der har senere tilføjede tøndehvælv. Apsis har halvkuppelhvælv og koret fladt kuppelhvælv. Det stærkt omdannede skib havde oprindeligt hvælv båret af store piller, men har nu et nyere træhvælv. Den runde korbue er noget omdannet. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv er i slutningen af 1400-tallet rejst i kridtstenskvadre på skråkantsokkel. Et sydvendt våbenhus og en nordlig korsarm er fra nyere tid. Kirkens kor, tårn og den nederste del af våbenhuset står i blank mur. Skib, korsarm og våbenhusets gavltrekant er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links