De to glorierede hoveder, det til højre med langt gult hår.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1425-1450 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Højelseværkstedet (o. 1425-1450).

Kalkmalerierne

Nordvæg mellem 1. og 2. fag. To glorierede kvinder, der står tæt sammen, formentlig Besøgelsen.
.

Kalkmalerierne i Vråby Kirke forestiller scener fra det nye testamente og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Elisabeth (Johannes Døbers mor) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Over hvælv er kun bevaret øverste del af en scene, formentlig Besøgelsen. Fragmentet er forholdsvis velbevaret og kan muligvis være udført af Højelseværkstedet.

Over hvælv er forholdsvis velbevarede malerier på skibets nordvæg. Der er dog skader i kalk- og farvelag, som er mest fremtrædende i fuger mellem kridtsten. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Vråby Kirke består af skib fra anden halvdel af 1200-tallet opført i kridtkvadre på en profileret sokkel. Langhuskoret i øst er bygget o. 1500 og har tresidet afslutning. Forneden er det overvejende i kridtkvadre, foroven af munkesten med gentagelse af skibets sokkel. Koret har en almindelig krydshvælving, der mod den tresidede afslutning suppleres af en tvedelt gaffelribbe. Skibets to krydshvælv er tilføjet, efter koret er rejst. Det gotiske vesttårn med samtidig krydshvælv står med nordvendt trappehus. Det er bæltemuret i kridtkvadre og munkesten med enkelte kampesten umiddelbart over fundamentet. Våbenhuset af munkesten på kampestenssokkel er bygget i senmiddelalderen. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links