Udsmykninger fra to forskellige perioder. Fragment fra Majestas Domini med evangelistsymboler fra yngste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1260-1921 (1175-1275 Senromansk og 1830-1930 Historicisme). Malerierne er malet af Kariseværkstedet II (o. 1260-1280) og Strøbyværkstedet (o. 1270-1280).

Kalkmalerierne

Maleriet før restaureringen i 2013.
.
Rankeslyngsornament i kappe samt stor naturalistisk blomst som topornament.
.

Kalkmalerierne i Strøby Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser David (Jødisk konge), Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Salomon (Jødisk konge, prophet), Habakkuk (Profet), Jonas (Profet), Herodes Antipas (Landsfyrste), indskrifter, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, imitationer, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter, arkitektur, andre ornamenter, strøornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset, ranke og blad, stjerne, flettekors, krabbeblad, trappe, træ og busk, knækbånd, beslagværk og kartouche.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I kirken er bevaret tre forskellige udsmykninger. I korets hvælv er malet først en ornamental udsmykning, der ganske kort tid efter er suppleret med figurative scener. Den ornamentale udsmykning kendes tilsvarende kun i Karise Kirke. De figurative scener er enestående i danske kalkmalerier og har tilsyneladende ingen paralleller andetsteds. Specielt sammensætningen af de bevarede scener fra Kristi Lidelseshistorie og ikke mindst fremstilling af jøderne er særdeles kulturhistorisk vigtige. Kalkmalerierne i skibets og tårnets hvælv er nymalede af Ole Søndergård i 1920-1921 på et meget spinkelt grundlag.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i koret er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand. Malerierne i skibets og tårnets hvælvs er derimod kraftigt tilsmudsede og med mange revner, fortrinsvis svindrevner. I skibets 1. fags hvælv forekommer endvidere udbredte angreb af mug.

Kirken

Strøby Kirke har romansk kor og skib opført i kridt. O. 1275 fik koret hvælv muret af kridt, kampesten og blødtbrændte mursten og formentlig udvidedes korbuen i samme periode. O. 1500 fik skibet to hvælv, og i samme periode fik skibet en vestforlængelse i munkesten med noget senere hvælv. Senere opførtes i begyndelsen af 1500-tallet et bæltemuret vesttårn i munkesten og kridt med samtidigt hvælv samt et senere tilbygget trappehus mod nord, som næsten er helt i kridt. Sengotiske tilbygninger overvejende i kridtsten er: våbenhus mod syd med munkestensgavl, bæltemuret sakristi på korets nordside med samtidigt hvælv samt bæltemuret korsarm (vist oprindeligt dåbskapel) på skibets nordside med samtidigt hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links