Midtervindue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1250-1280 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Kariseværkstedet II (o. 1260-1280), Kariseværkstedet I (o. 1250-1270) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ribbekryds.
.

Kalkmalerierne i Karise Kirke forestiller Johannes (Apostel), Maria (Jesu moder), kongelige, kirkelige overhoveder, indskrifter, dyr og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, rankeslyngornamenter, draperier, planteornamentik borter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, bånd, trappe, palmette og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I litteraturen er omtalt to Kariseværksteder: Ét figurativt og ét ornamentalt, hvoraf det figurative er ældst. Den figurative udsmykning indeholder en apostelrække, der er bemærkelsesværdig ved, at der omkring apostlenes hoved er huller til påsatte metalglorier. Derudover er placeringen af Maria og Johannes på vægfladerne mellem vinduerne yderst sjælden. De må have fungeret som sidefigurer enten til et krucifiks på eller bag alteret eller som glasmosaik i midtervinduet. Fra samme værksted kendes kun kalkmalerier i Gundsømagle Kirke og Sankt Katharina Kirke i Store Heddinge. Den ornamentale udsmykning, der er malet i kirkens hvælv, er meget varieret og kraftig i sit udtryk. Tilsvarende udsmykning kendes kun fra Strøby Kirke.

Malerierne er i en generelt set tilfredsstillende tilstand.

Kirken

Både kor, skib og tårn er opført omkring 1260 i munkesten. Tårnet har sokkel, hvilket koret muligvis også har haft. Krydshvælvene, tre fag i skibet samt et i kor og et tårnrum, er alle samtidige. Tårnets øvre murpartier er omdannet omkring 1500. Ved samme tid er det nordvendte våbenhus tilbygget. Det er bæltemuret i munkesten og kridtkvadre og bærer to fag formentligt samtidige krydshvælv. Gravkapellet ved kirkens sydside er opført 1766 med kvadersokkel i kalksten. Det er opdelt i et forrum, der er forbindelsesled til kirken, samt et større hovedrum. De middelalderlige bygningsdele står alle i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links