Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1375 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Tureby Kirke forestiller Kain og Abels historie, Abel (Fårehyrde), Gud (Vor Herre) og Kain (Agerdyrker).

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Malerifragmenterne over hvælv specielt vinduets mellem skibets nordvægs 1. og 2. fag, der har en afbildning af formentlig Kain og Abels offer, er meget bevaringsvædige. Der er kun bevaret få gengivelser af Kain og Abel i vinduesnicher.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Kalkmalerierne i loftsrum over hvælv er i en ringe bevaringstilstand. Malepudsen sidder meget løs, og der et akut behov for sikring.

Kirken

Tureby Kirkes er i romansk tid opført med apsis, kor og skib i kridtstenskvadre iblandet enkelte kalkstenskvadre. Koret har et formentligt samtidigt krydshvælv, mens apsis har halvkuppelhvælv. Skibet fik hen mod 1500 indsat to krydshvælv, den tilspidsede korbue stammer formentlig fra denne overhvælving. En vestforlængelse af skibet blev lidt efter overhvælvingen tilbygget i kridtstenskvadre og munkesten. Vestforlængelsen har samtidigt krydshvælv. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv er efter vestforlængelsens færdiggørelse opført i kridtsten og munkesten. Et sakristi nord for koret med samtidigt krydshvælv blev i sen middelalder tilføjet i munkesten med bælter af kridtstenskvadre. De to korsarme i tegl er fra 1722. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links