Indvielseskors med rankeslyng.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og kapel. Malerierne er dateret til 1400-1525 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

"Herrens højde".
.

Kalkmalerierne i Dalby Kirke forestiller indskrifter og Kristus/Jesus (Guds søn). Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er tre mindre udsmykninger. En lang indskrift på latin i koret, et dekoreret indvielseskors i skibet samt en gengivelse af Kristus som "Herrens højde" i nordkapellet. Af sidstnævnte er kun bevaret få gengivelser i Danmark.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet på korets nordvæg er tilsmudset og har mange svindrevner, hvori snavs har aflejret sig. Ældre reparationer er misfarvede. Kirkens øvrige kalkmalerier er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Dalby Kirke er i romansk tid opført med kor og skib i kalkstenskvadre. I senromansk tid blev skibet forlænget mod vest med et fag i kridtstenskvadre, der måske var eller var tænkt som tårnbygning. Det oprindelige kor blev hen mod 1300 afløst af et kor i munkesten. Skibet fik i anden halvdel af 1300-tallet indsat to krydshvælv, og koret fik lidt senere ligeledes to krydshvælv. Ved korets overhvælving blev korbuen omdannet og tilspidset. Skibets vestforlængelse blev i sen middelalder næsten helt ombrudt og forsynet med krydshvælv. Lidt yngre end denne ombygning er et vesttårn med samtidigt krydshvælv, opført i munkesten med bælter af kridtstenskvadre. Tårnet har bredde som skibet. O. 1500 er i munkesten tilbygget et sydvendt våbenhus, et nordvendt kapel og et sakristi nord for koret. Kapel og sakristi har begge samtidigt krydshvælv. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links