Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon, kor, hovedskib, tårn og sakristi. Malerierne er dateret til 1441-1525 (1375-1475 Gotik, og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Skuldelevværkstedet (o. 1460-1480) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Lille afdækket fragment afdækket på korpolygonens sydøstvæg formentlig af arkade.
.

Kalkmalerierne i Roholte Kirke forestiller planteornamentik borter, andre borter, geometriske borter, arkitektur og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne krabbeblad, omvundet stav, ranke og blad, cirkel, firkant, rombe og trekant, frugt og bær, knækbånd, sparre, cirkelslag og bueslag, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. De kraftigt opmalede udsmykninger i korpolygonens og tårnets hvælv fra to forskellige perioder. Kalkmalerierne i korhvælvet, skibets hvælv og sakristiets hvælv er nymalet i 1880'erne, og er derfor ikke medtaget i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I korpolygonen fremstår malerierne misfarvede, hvilket til dels skyldes pigmentændringer, dels som følge af smudsig kalkbund.

Kirken

Roholte Kirke er i midten af 1400-tallet opført som langhusbygning i munkesten med bælter af kridtsten, sat på skråkantsokkel af kridtsten. Murene er forhøjede i 1884. Det tresidede kors uregelmæssige, tredelte hvælv er samtidigt, og det samme er formentlig tilfældet med skibets fire stjernehvælv. Et vesttårn med samtidigt krydshvælv er o. 1500 opført i bælter af kridtsten og rød tegl. Tårnet har omtrent bredde som skibet. Fra samme tid stammer et mindre sakristi i munkesten på korets nordside, ligeledes med samtidigt krydshvælv. Det sydvendte våbenhus fra 1884 afløste et måske oprindeligt våbenhus. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links