Rankeslyngsornament.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1925 (1830-1930 Historicisme, 1275-1375 Tidlig gotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af Teestrupværkstedet (o. 1290).

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber og bue samt i kappen.
.

Kalkmalerierne i Varpelev Kirke forestiller indskrifter og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, imitationer og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), ranke og blad, sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant og træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I korets 2. fag er en tidlig ornamental udsmykning med en formentlig stifterindskription. I skibet er et markant spejlmonogram dateret til 1706. Maleriet på korets østvæg er fra omkring 1925 og indgår derfor ikke i registreringen.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand. Der forekommer dog enkelte sætningsrevner i kor og skibs kapper samt i korets sydvæg langs skjoldbue.

Kirken

Varpelev Kirkes kor og skib er i romansk tid opført i kridtstenskvadre. Kor og skib fik i anden halvdel af 1200-tallet indsat krydshvælv, og korbuen stammer fra denne overhvælving. Ligeledes i anden halvdel af 1200-tallet blev et vesttårn med samtidigt krydshvælv tilføjet i kridtstenskvadre. I 1400-tallet fik tårnet nordvendt trappehus og taggavle i munkesten, og koret blev forlænget med et østfag i munkesten, der fik samtidigt krydshvælv. Det sydvendte våbenhus og et sakristi med samtidigt krydshvælv ved korets nordside er tilbygget i sen middelalder. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links