Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1540-1560 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Isaks ofring.
.
Isaks ofring.
.

Kalkmalerierne i Hover Kirke (Ringkøbing-Skjern Kommune) forestiller scener fra det gamle testamente, Abraham (Patriark), Isak (Patriark), indskrifter, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, arkitektur og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Usædvanlig og rig renæssanceudsmykning med samtidens opfattelse af den gammeltestamentlige scene, Isak's ofring, indsat i monokromt rankeværk samt forneden imiteret vægpanel.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet på triumfvæggens nordre del samt over korbuen er tilsmudset, og der ses et par mindre afskalninger i farvelag. Endvidere er reparationer misfarvede. Maleriet har ikke umiddelbart et konserveringsmæssigt behov for behandling, men en restaurering kunne eventuelt overvejes af æstetiske grunde.

Kirken

Hover Kirke (Ringkøbing-Skjern Kommune). Kirken har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Skibets vestmur er omsat i 1771. Kor og skib har fladt bjælkeloft. På skibets sydside er et våbenhus fra reformationstiden opført i kvadre og munkesten.

Videre læsning

Læs mere om Hover Kirke

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links