Kalkmaleri fra Lyngby Kirke (Grenå)
.
Kalkmaleri fra Lyngby Kirke (Grenå)
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1470-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Voldbyværkstedet (o. 1510-1525), Hyllestedværkstedet (o. 1475-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Lyngby Kirke – Norddjurs Kommune forestiller våbenskjolde, bomærker, moraliteter, fabler og talemåder og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, andre ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne krabbeblad, ranke og blad, sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, vase og buket og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kor og skib er tilsammen tre udsmykninger, alle fra senmiddelalderen, muligvis malet så de har kunnet stå fremme samtidigt. Den ældste udsmykning er malet, mens Jens Iversen Lange var biskop i Århus, hvilket hans våbenskjold i korets 2. fags østkappe fortæller. Et motiv fra Æsops fabel, ræven og gæssene, på en hvælvpille er fra samme udsmykning. Nogle årtier senere er udsmykningen suppleret med ranker på buer og i fligene af Voldbyværkstedet.

Malerierne er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Lyngby Kirke – Norddjurs Kommune, der i dag er et langhus, består af romansk skib opført af kridtstenskvadre på en skråkantsokkel og en sengotisk korforlængelse med tresidet afslutning mod øst. Samtidig forhøjedes det romanske skibs vægge, og der indbyggedes krydshvælv i kor og skib. Tårnet mod vest blev ligeledes tilføjet i senmiddelalderen ligesom de to tilbygninger på kirkens nordside, et lille sakristi op ad koret og et våbenhus op ad skibet, alle i munkesten- De to førstnævnte med samtidige hvælv. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links