Indskrift med årstallet 1514.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og kapel. Malerierne er dateret til 1510-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Mesingeværkstedet (o. 1510-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber og murstensimitation på bue.
.

Kalkmalerierne i Magleby Kirke - Langeland Kommune forestiller indskrifter, bomærker, vrængefigurer og masker og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, andre borter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk) og passerroset.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Enkel og atypisk udsmykning i kapellets hvælv.

Malerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, om end malerierne i nordkapellet har enkelte mindre revnedannelser.

Kirken

Magleby Kirke - Langeland Kommune er i romansk tid opført med kor og skib i granitkvadre på dobbeltsokkel. I sen middelalder blev koret erstattet af en langhusbygning i munkesten iblandet genanvendte granitkvadre. Ved opførelsen af langhuskoret fik koret indsat ottedelt hvælv og skibet tre ottedelte hvælv. I det senmiddelalderlige vesttårn er et senere ottedelt hvælv tilføjet. En korsarm og et sakristi på korets nordside er begge tilføjet lidt efter dettes opførelse. Sakristiet har ottedelt hvælv, mens kapellet har samtidigt krydshvælv. Der er både et nordvendt og et sydvendt våbenhus fra senmiddelalderen, det sydvendte fungerer nu som ligkapel. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links