Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1375-1475 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Magleby Kirke – Vordingborg Kommune forestiller strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kalkmalerierne over hvælv på skibets triumfvæg og sydvæg fortæller, at i det mindste skibet har været udsmykket med gotiske kalkmalerier inden hvælvslagning. Strøornament er af en udformning, der tilsyneladende ikke kendes fra andre kirker.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Malerierne på sydvæggen og nordvæggen er tilsmudsede og misfarvede. Misfarvningerne skyldes enten ældre fugtskader eller salte. På nordvæggen ses områder med kraftig tilsodning. Malepudsen er på sydvæggen flere steder så løs, at der er akut behov for sikring. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Magleby Kirke – Vordingborg Kommune er bygget helt af munkesten og består af et langhus med romansk skib fra første halvdel af 1200-tallet, tårn i vest fra senromansk tid og langhuskor i øst med samtidige krydshvælv fra begyndelsen af 1500-tallet. Skibet fik fire krydshvælv i 1400-tallet, hvor der blev indsat fire fag krydshvælv. Tårnets krydshvælv er fra sengotisk tid. Der er et sakristi på korets nordside, som er opført inden korudvidelsen. Våbenhuset syd for kirken har fladt loft og er nu ligkapel. Her er munkestenene i den øvre mur blandet op med kridtsten. Kirkens dobbelte skråkantsokkel er erstattet af rå kampesten. Kirken står med blank mur, bortset fra enkelte detaljer, som er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links