Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1300-1350 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Sankt Jørgens Kirke - Svendborg Kommune forestiller scener fra det nye testamente, Kristoffer (Helgen, kæmpe), Kristus/Jesus (Guds søn) og dyr.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. På nordvæggen over hvælv er rester efter en Sankt Kristoffer med Jesusbarnet på skulderen delvis bevaret. På begge sider er svage rester efter figurer, formentlig en Kristusfigur med korsglorie og to kvindefigurer. Det er ikke muligt at identificere de øvrige scener. Farvelaget er meget nedslidt.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevarede malerier på skibets sydvæg og nordvæg. Malerierne samt kalk- og pudslag har flere steder løbere og stænk fra grønt tagimprægneringsmiddel på overfladen. Partielt er pudsen løs og bør sikres. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Sankt Jørgens Kirke - Svendborg Kommune er oprindeligt opført som en langhusbygning i munkesten o. 1250-1300. Koret har tresidet afslutning. I kirkens sydsiden er der spor i væggen efter en senmiddelalderlig korsarm. Mod slutningen af 1300-tallet blev skibet forlænget mod vest, og i senmiddelalderen rejstes et vesttårn. Alle tilbygninger er opførte i munkesten. I biskop Jacob Madsens visitatsbog fortælles i 1589, at Erik Hardenberg lod indsætte fire hvælv i kirken: et syvribbet hvælv over koret og den tresidede korafslutning samt tre krydshvælv over skibet og dets vestforlængelse. Allerede i 1737 blev hvælvene ombygget med små tynde teglsten. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links