Sankt Morten deler sin kappe med en tigger.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1300-1350 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Topornament.
.

Kalkmalerierne i Sankt Mortens Kirke - Næstved Kommune forestiller topornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, træ og busk.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Interessant gengivelse af Sankt Martin, der deler sin kappe med tiggeren.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den forebyggende undersøgelse har fundet sted i forbindelse med kirkens kalkning i 2006.

Kirken

Sankt Mortens Kirke - Næstved Kommune fremstår nu som en gotisk bygning. Ældst er kor med tresidet afslutning samt skib, som er opført i 1200-tallet. Materialet er granitkvadre og enkelte kridtsten nederst og munkesten øverst. Kor og skib var oprindeligt planlagt med hvælv, men de nuværende gotiske hvælv er sekundært indbygget. Vesttårnet, der er fra 1400-tallet, er opført i munkesten på en sokkel af granitkvadre og har samtidigt hvælv i tårnrummet og trappehus mod syd. Ved en ombygning i 1857-59 opførtes et våbenhus henholdsvis på skibets nord- og sydside som erstatning for et senmiddelalderligt sideskib mod nord og et våbenhus mod syd.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links