Kalkmaleri fra Sankt Mortens Kirke (Randers Kommune)

.

Kalkmaleri fra Sankt Mortens Kirke (Randers Kommune)

.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon, hovedskib og kapel. Malerierne er dateret til 1494-1870 (1475-1550 Sengotik, 1830-1930 Historicisme og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Sankt Mortens Kirke – Randers Kommune forestiller indskrifter, våbenskjolde og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den forholdsvis beskedne udsmykning som fortrinsvis består af våbenskjolde og indskrifter, er betydningsfuld for kirkens bygningshistorie. Ribbedekorationen på skibets fire hvælv er formentlig nymalet i slutningen af 1800-tallet og indgår derfor ikke i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne er tilsmudsede, og der er udbredte revnedannelser fortrinsvis svindrevner men også større sætningsrevner forekommer.

Kirken

Sankt Mortens Kirke – Randers Kommune er en teglstenskirke, som er bygget omkring 1485 til omkring 1520. Den består af et lavere tresidet afsluttet kor, et tredelt skib med højt midterskib og lavere sideskibe af forskellig højde. Et kapel, Kong Hans' kapel, er tilbygget mod syd omkring 1520. Mellem 1795 og 1797 er opført et vesttårn af teglsten. Hele kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links