Indskrift på hvælvpille i skib.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1175-1775 (1620-1750 Barok, 1550-1630 Renæssance, 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Indskrift.
.

Kalkmalerierne i Sankt Nicolai Kirke - Middelfart Kommune forestiller indskrifter, dagligliv og andre personer og figurer. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motivet bånd.

Kalkmalerierne er til en vis grad bevaringsværdige. Der er bevaret få fragmentariske kalkmalerier i kirken.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleri på tårnets vestvæg er kraftigt tilsmudset, og ældre reparationer er i nogen grad misfarvede.

Kirken

Sankt Nicolai Kirke - Middelfart Kommune er opført på en kvaderstenssokkel af munkesten iblandet granitkvadre og står med blanke mure. Koret stammer fra senromansk tid og har et senmiddelalderligt stjernehvælv. Dele af øst- og vestgavlene fra det romanske skib er bevarede i det nuværende sengotiske treskibede anlæg, formentligt fra omkring 1475. Skibets krydshvælv er indbygget lige efter 1588. Vesttårnet blev tilføjet førend skibets sengotiske ombygning, men det er forhøjet i nyere tid. Sakristiet ved korets nordside er sengotisk med gotisk krydshvælv. Det ligeledes sengotiske sydkapel er beliggende ved søndre sideskib. Det sydvendte våbenhus udgør en tilføjelse fra 1667. Desuden ses ved vestgavlen af det nordre sideskib et materialehus fra nyere tid.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links