Fakta

Malerierne er placeret i apsis. Malerierne er dateret til 1225-1250 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Tårs Kirke (Hjørring Kommune) forestiller Johannes (Apostel), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), indskrifter, apostle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Fragmenteret udsmykning med enkelte fine og velbevarede detaljer.

Malerierne i apsis er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Apsis, kor og skib er bygget i romansk tid af granitkvadre på en profileret sokkel. En del senere ombygninger er dog til dels udført i munkesten. Skibets vestforlængelse i granitkvadre og munkesten var oprindeligt underdelen til et tårn. Apsiden har en halvkuppelhvælving, mens resten af kirken har flade lofter. På skibets nordside står et gotisk våbenhus. Både våbenhuset og vestforlængelsen samt vinduespartier, gavle og apsidens øvre del står med hvid kalkning, mens kvaderstensmurværket har blanke mure.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links