Syndefaldet.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1200-1550 (1475-1550 Sengotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Tved Kirke – Thisted Kommune forestiller skabelsen og syndefaldet, Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Kristoffer (Helgen, kæmpe) og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. En formentlig efterreformatorisk gengivelse af Syndefaldet er indrammet af renæssanceornamentik.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriernes malepuds har dårlig vedhæftning til underlaget. Kalkmaleriet på korets sydvæg mod øst er ikke istandsat. Kun sikringsreparationer er udført. Maleriet har her løse kalk- og farvelag. Det istandsatte maleri vest for vinduet har enkelte opskalninger. Maleriet på skibets nordvæg har skader forårsaget af et stort antal rustne små søm.

Kirken

Tved Kirke – Thisted Kommune har romansk kor og skib i granitkvadre over sokkel. Det lille sengotiske vesttårn er på syd- og vestmuren forneden i genanvendte kvadre og foroven i gule munkesten, mens nordmuren er i rå marksten. Våbenhuset i gule munkesten på skibets nordside afløste i 1929 et tidligere våbenhus i tegl – vist nok fra 1800-tallet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links