Tidligere triumfvæg.
.
Korbue mod syd. Johannes ørnen og Lukas oksen fra ældste udsmykning.
.

Fakta

Malerierne er placeret i sideskib, tårn og sakristi. Malerierne er dateret til 1240-1700 (1175-1275 Senromansk, 1275-1375 Tidlig gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Lyngåværkstedet (o. 1480 – 1515) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Vejlby Kirke – Norddjurs Kommune forestiller scener fra det nye testamente, dommedag, Kristus/Jesus (Guds søn), Morten (Helgen, biskop af Tour), engle, dyr, indskrifter, bomærker og vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, planteornamentik borter, topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne stjerne, ranke og blad, sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, krabbeblad, vase og buket, træ og busk, beslagværk og kartouche, bånd og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er bevaret kalkmalerier fra mindst tre perioder. Kirkens ældste udsmykning, fra senromansk tid, ses på den oprindelige korbue. Disse malerier er moderniseret i tidlig gotisk tid ved tilmalede stjerner. I den oprindelige kirkes kor, nu sakristi, og den oprindelige kirkes skib, nu nordre sideskib, samt i tårnet, er i hvælvene malet enkle sengotiske ornamental udsmykninger. I det søndre sideskib opført 1922-23 er kalkmalerier fra nyere tid, hvorfor de ikke indgår i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korbue og på triumfvæg er tilsmudsede, og i korbuen ses enkelte revnedannelser i forbindelse med ældre reparationer. I kor og skib ses ligeledes en kraftig tilsmudsning, fugtskjolder samt omfattende revnedannelser, fortrinsvis svindrevner og revner i lejefuger. Omfanget af revnedannelser kan muligvis betyde løse pudslag i hvælv. Det bør undersøges, om der i forbindelse med fugtskjolder er utætheder i tag. Der er udbredte mikrobielle angreb. Malerierne i sakristiet er kraftigt tilsmudsede, og der forekommer mange revnedannelser, fortrinsvis i form af svindrevner.

Kirken

Vejlby Kirke – Norddjurs Kommune er præget af en moderne ombygning og fremstår nu som toskibet. Kirkens ældste dele udgøres af et romansk kor (nu sakristi) og skib (nu sideskib) opført i granitkvadre på sokkel. I senmiddelalderen fik koret et krydshvælv og skibet to stjernehvælv. I samme periode tilføjedes et våbenhus på skibets nordside samt et vesttårn opført i genanvendte kvadre og munkesten og med samtidigt hvælv i tårnrummet. I 1922-23 opførtes et nyt hovedskib syd for det gamle skib, igennem hvis sydmur der blev brudt adgang mellem de to skibe. Det nye hovedskib rummet et langhuskor og har apsis mod øst. Den romanske korbue blev tilmuret, og det romanske kor, der blev indrettet til sakristi, blev sat i forbindelse med hovedskibets korfag via en lille udbygning.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links