Udsmykninger fra to forskellige perioder i vindue i nordvæg.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon. Malerierne er dateret til 1225-1250 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Vestre smig. Glorieret person med skriftbånd, formentlig profet fra det gamle testamente.
.

Kalkmalerierne i Vor Frue Kirke - Kalundborg Kommune forestiller indskrifter, engle og scener fra det gamle testamente. Derudover indeholder kalkmalerierne andre borter og imitationer.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Det blændede korvindues udsmykning er spændende ved, at den har to romanske malerier over hinanden, først en ret primitiv ornamentering, der kort efter er overmalet med figurmaleri, en topengel og to hellige personer.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmaleriet i det tilmurede vindue i korpolygonens nordvæg er temmelig tilsmudset. Der ses et netværk af svindrevner i malepudsen, og der er tillige opstået en revne langs ældre reparation i buens top. Maleriets ældre reparationer og retoucheringer fremtræder misfarvede. Maleriets bevaringstilstand bør undersøges. Af æstetiske grunde ville en restaurering kunne tilføre maleriet et mere harmonisk udtryk.

Kirken

De ældste og romanske dele i Vor Frue Kirke - Kalundborg Kommune er formentlig opført o. 1225. Det romanske anlæg, der er opført i munkesten på granitsokkel samt granit anvendt til enkelte detaljer, består af et kvadratisk skib, fra hvilket der udgår fire lige lange korsarme, som tilsammen danner et græsk kors. Korsarmene har polygonal afslutning, og over hver af disse er rejst et ottekantet tårn, ligesom et ottekantet centraltårn er rejst over skibet. Midtertårnet, der bæres af fire granitsøjler midt i skibet, er i 1870-71 efter en nedstyrtning helt rekonstrueret i små gule sten og skalmuret med munkesten. Alle de øvrige tårne er stærkt restaureret i det ydre. Skibets ni grathvælv er en rekonstruktion fra 1917-21. Korsarmenes hvælv er samtidige med murene: ét tøndehvælv samt et polygonalt klosterhvælv i afslutningen. Skibets sydøsthjørne er ombygget i moderne tid ved opførelsen af en trappe. På nordsiden af østre korsarm (kirkens kor) er et senmiddelalderligt sakristi i to etager opført i munkesten på henholdsvis markstenssyld og granitsokkel. Sakristiets nederste etage stammer fra o. 1400. Denne etage var oprindelig inddelt i to rum (nu tre), der har henholdsvis fire krydshvælv og et tøndehvælv, som er indbygget i forbindelse med tilføjelsen af sakristiets overetage o. 1525. Et middelalderligt våbenhus på søndre korsarms østside blev nedrevet i 1867-71.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links