Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5234231
Sted- og lokalitetsnummer
060205-431
Anlæg
Kildeanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kilde. ”H. C. Ørsteds Kilde”. En firkantet brønd, 30 cm dyb og 50 x 50 cm stor i indre mål, sat af tre, 15 cm tykke, fint tilhuggede sten, som udgør de 3 sider i brønden. Den fjerde side i SØ udgøres af bagvæg, som rækker 20 cm højere op end brøndkarmen. Kildens vand føres gennem et rør midt i bagvæggen ud i brønden.Hvilende på kummens bagvæg, og i retning modsat brønden, d.v.s. mod SØ, er anbragt en tilhugget sten, 80 x 80 cm i fladen og 25 cm tyk, på hvis lodrette NV-vendte side følgende inskription ses:H. C. ØRSTEDSKILDE Fra inskriptionsstens bagkant, på begge sider af denne, fører to trapper, 80 cm brede og med hver tre trin, ned til niveauet for kildebrøndens karm.Trapperne afsluttes i hver sin ende af en tilhugget sten,begge er 85 cm lange, 16 cm tykke og 36 c høje.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links