Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523439
Sted- og lokalitetsnummer
060305-155
Anlæg
Borg/Voldsted, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 2900 f.Kr. - 2601 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ingen ejerlav og matr.nr. Skrivelse fra Da.kanc. 24 nov. 1821. Ruinerne af Gamleborgen.

Undersøgelseshistorie

1820
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn meget stor Borgplads ligeledes omtalt og Beskreven i Rawerts og Garliebs Skrift 1815 og i Rømers Indberetning angaaende Lilleborg [sb.151]. Ringmuren er den Dag i Dag [1876] synlig, men nogen Udgravning af Borgpladsen har aldrig fundet Sted og vilde ogsaa paa Grund af dens store Udstrækning og det vanskelige Sted at arbeide i være forholdsvis meget vanskelig og bekostelig. I Traps Bornholms Beskrivelse er meddelt, at Borgpladsen er 140 Fod bred i Syd-Nord og 840 Fod lang i Ø-V, hvilket stemmer med min Opmaaling. Pladsen er saaledes af en meget stor Udstrækning og vistnok som ogsaa hos Trap anført større end nogen anden i Danmark. Der haves aldeles ingen historiske Efterretninger om denne Borgplads.
1877
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1951
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning i årene 1951-55.
1955
Analyser af materiale - Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
1957
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering af borgens sydlige indgang og anmodning til 2.afdeling om restaurering af den sydsydvestlige.
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links