Oversigt, set fra S
.
Oversigt, set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Uspecificeret fredning
Fredningsnummer
5234151
Sted- og lokalitetsnummer
060305-507
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejkiste/Stenkiste. Længde 11 m. Lysning ved både slug og afgang, 115 cm bred, 130 cm høj sat af op til 4 skifter kampesten. De sidste 4 m ved afgang er sat i nyere tid af firkantet tilhuggede sten. Fin brolægning i bunden af stenkisten.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links