Oversigt, set fra VSV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Uspecificeret fredning
Fredningsnummer
5234137
Sted- og lokalitetsnummer
060305-500
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1890 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

”Rømersminde”. Et med stengærde omkranset areal, ca. 60 x 110 m stort. Området var planteskole i Hans Rømers tid. Midt- og syd for anlægget, udenfor stendiget, står endnu det gamle planteskolehus, med sine massive kampestensvægge.Mindesmærke – obelisk. I midten af anlægget er rejst en høj obelisk til minde om Hans Rømer. På V-siden ses foruden en bronzesilhuet af Hans Rømer følgende inskriptioner: Hans RømerSkovrider i Almindingen 1800 – 1836 En taknemmelig efterslægt reiste dette Minde 1893

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links