Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332656
Sted- og lokalitetsnummer
020613-39
Anlæg
Kildeanlæg, Nyere tid (dateret 1939 e.Kr. - 2011 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst *********************************** Kilde. Firkantet kildebrønd bygget af granitkvadre. Udvendigt måler kildebrønden 155 x 155 cm, indvendigt 110 x 110 cm. Bassinet er 115 cm dybt med en vandstand på 70 cm. Afløbet sidder i NV-siden, hvor øverste skifte sten fra midten har en 30 cm bred afbrydelse.

Undersøgelseshistorie

1994
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links