Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
291731
Sted- og lokalitetsnummer
030505-72
Anlæg
Kildeanlæg, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Helligkilde, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Else Made Kilde Kildevældet er indrammet af en udhulet egestamme, hvis tværmål er ca. 0,75 m. Kilden ligger nær strandkanten. På dette for- tidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved græsning, beplantning, bortførsel af jord, sand og sten eller tilførsel af sand, jord, sten og affald eller på nogen anden måde for- styrres. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade for- tidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, afgrænses af en linie, der følger ege- stammens ydre rand i en afstand af 2 m.

Undersøgelseshistorie

1963
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt væld i stranden omsat med udhulet egestammer C14 dateret til ældre bronzealder. (Fredet). Anlægget er sandsynligvis fra middelalderen.
1963
Museal udgravning - Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
1963
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1963
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1963
Analyser af materiale - Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Else Made Kilde" (Helligkilde). Beskrivelse: Som fredningskort. (Kilden var ikke synlig, men ifølge lokale er den der stadig). Beligenhed: I følge lokale. Det Ø-V gådende skel forlænges ud til strandkanten. Kilden ligger da 6-7m syd herfor nær strandkanten. JGB: den 10.10.1988: Else Made Kilde set og fotograferet (JGB film 8/88, opt. 6-7). Alt OK, også den trykte afsætning på 4 cm kort, som stemmer oerens m. afsætning. på mb. Bevoksning: Ligger i rullesten nær strandkant. . ** Seværdighedsforklaring ** Eneste helligkilde på Samsø. Anlæg af enestående art, C14 dateret t. y. bronzealder.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHelligkilde i strandkanten.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links