Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
291730
Sted- og lokalitetsnummer
030504-61
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Kulhøj", 1,0-1,4 m høj, 8-9 m i diameter i øst-vest, 13-14 m i nord-syd. Højen, der synes meget i terrænet, er en rest af en større høj og er noget misdannet af gamle gravninger. Mod øst står højen med lav stejlbrink, mod vest går højsiden i eet med stejl skrænt. Græsklædt i ager. NMI: "Kulhøj", ca. 8 x 13 m, 1 m høj.

Undersøgelseshistorie

1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLokaliteten mgl. data.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, kaldet "Kulhøj". Beskrivelse: Som fredningskort + ved ssø-højfod en 0.6 m stor sten. Beskadigelser: Natur 1) I Sydskråning en rævegrav foran hvilken en lille jordbunke. 2) I sø-skråning ca. 1 m under top en 1,5m lang og 0,3m højt hak uden vegetitation. 3) I øsø-skråning ca ½ m under top en 1,5 m lang og 0,3 m højt hak uden vegetation. En 25 cm stor sten ses heri. Afsætning: Højdepunkt på 4-cm kort. Bevoksning: 1980: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs og et enkelt løvtræ. Beliggende i ager/græsmark på en bakke. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links