Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
291733
Sted- og lokalitetsnummer
030505-75
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Brattingborg voldsted Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte kurveopmå- ling, hvorpå også fredningsgrænsen er angivet. På voldstedet findes i den østlige skrænt rester af en ringmur. Voldstedet er græsklædt, bortset fra den del, som er beliggende på matr. nr. 44bp, hvor arealet benyttes som have. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning og bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres, ligesom den eksisterende ruin af ringmuren ikke må berøres. Dog må den på matr. nr, 44bp liggende del af voldste- det anvendes som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGamle Brattingsborgs Voldsted - se I.M. Petersens Prospect og Plan. I Inspecteur Kruses Samling er en Broncenøgle af gammel Form, funden i Voldstedet. See I.M. Petersens Tegning. Bevoksning: 1988: Græs
1977
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGl. Brattingsborg voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst. ** Seværdighedsforklaring ** Ret imponerende borgbanke med tydelige spor af udformning. Seværdig er især den bevarende murkærne i Ø-siden. Bevoksning: 1988: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceAfventer data

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre

Læs også om

Eksterne links