Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra SV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
291724
Sted- og lokalitetsnummer
030505-58
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ændret beskrivelse tinglyst 13. august 1996: Polygonalt dyssekammer i høj, der måler 1 x 6 x 11 m, og er orienteret NV/SØ. Kammeret nærmest rundt, indvendig diameter ca. 3,4 m, sat af 7 bæresten. I SØ en 4 m lang gang, 3 bæresten i SV, 2 i NØ. I ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid173 Fod lige vest for r [sb.57] ligger paa flad Mark og ved Foden af Høidedraget en Jættestue med Indgang mod Øst. Overliggeren er ikke paa Plads, men en større Steen, som nu ligger inde i kamret, har formodentlig tjent som saadan. Høide i Kamret 4 Fod. Enkelte Maal: a 2 1/2 Fod br., b 4 F., c 5 F., d 4 F. 3 Tr., e 4 F. 9 Tr., f 4 F. 5 Tr, g 3 Fod brede, h 3 F. 10 Tr, i 2 F. 8 Tr., k 2 Fod. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue af 7 Bæresten og 3 Gangsten.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med jættestue. Jordfrit, rundt kammer bestående af 7 tætstillede bæresten. 3 gangsten + 2 usikre. Beskadigelser: Agerbrug: ca. 1/2 m af sydkråningen er pløjet ved højfoden. Affald: Kammer og gang lligger mange marksten, i kammeret udgående træer. Nogle hyldetræer / buske vokser i kammeret. JGB: Ingen aktuelle skader. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
1996
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1996
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBevokset med græs og brændenælder samt et træ i kammeret.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links