Oversigtsfoto set fra V
.
Nordlige ruinrest set fra SV
.
Nordlige ruinrest set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Odder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
26153
Sted- og lokalitetsnummer
150212-2
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejer: Staten (nationalmuseet) 2 . afd. ejerdok. d. 22.12.1927. Meden kirkeruin. Bevaret er to murrester med østsiden i flugt med hinanden, bestående af utilhugne kampesten, indtil 50 cm på længste led, og en del flint og munke- stensfragmenter i kalksandmørtel. Nordlige murparti har form som en slank firsidet pyramide med grundflade ca. 2,50 x 1,75 m, højde 3 m. Sydlige parti omtrent samme længde, bredde i nord ca. 2 m, i syd ca. 0,75 m, højde 2,60 m. I NØ-hjørne af sydlige parti er en opmuring af munkesten i en enkelt række i 12 skift. I SV-vendt side af dette parti ses rester af en oprindelig antageligt sammenhængende munkestensopmuring. Bevaret er ialt 14 sten fordelt i 4 rækker med lodret fuge imellem, repræsenteret er 13 skift. På nordlige murparti er opsat en portrætbuste i cement af Frederik VII. Foruden de ovennævnte synlige dele af ruinen er også de under nuværende jord- overflade eksisterende levn af kirken fredet. Det fredede fortidsmindes afgrænsning svarer til grænserne for matr.nr. 9e af Kysinge. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres, udjævnes, eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.

Undersøgelseshistorie

1660
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Museal besigtigelse - KUAS, FortidsminderTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumKirkeruin.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links