Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Odder Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
27151
Sted- og lokalitetsnummer
150212-6
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/7 1897, (gravkisten) og 13/8 1894, (gravkammeret), Søren Olesen Thuesen. Afmærkn.: MS ved gravkisten 1907, S. Muller MS ved gravkammeret 1894, løjtn. Lassen. Resterne af en større høj, oprindelig 1,6 x 22 m, med to kamre: Gravkiste, 2 m lang, 65 cm bred, af 6 bæresten: 2 i hver langside, 1 i hver ende. Dækstenen kløvet og lagt på bærestenene; Gravkammer, 2,5 m langt, 55 cm bredt, af 8 bæresten: 3 for hver side, 1 for hver ende. 5 tynde dæksten; brolagt i bunden. 1,5 m jord indbefattet.

Undersøgelseshistorie

1894
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2715:1, Status: A
1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj med 2 stenkiste-grave. Den ø-v vendte langhøj er i de østlige ende klart markeret over et 29 m langt stræk, mod v fortsætter højen i en mere udflydende form, som her er ca. 1/2 m høj. Mod V afbrydes langhøjen af sommerhusgrude. I den østlige højdel 2 jordtomte, rektangulære kister, der ligger i højens længdeakse. De er begge bygget af heller. Den vestlige kiste måler indvendigt 1,85 m x 0,50 m med en dybde på 0,6 m, og den er sat af 7 lodretstående heller.3/4 af kisten er dækket af en stor stenhele. Den østlige kiste måler indvendigt 2,40 x 0,50 m med en dybde på 0,5 m, og den er sat af 8 lodretstående sten samt dækket af 4 heller. (Een dæksten mangler, og er muligvis den sten, som ligger lige ved siden af kistgen). Toppen af begge kister ligger ca. 1 m under nuværende højoverflade. Kisgterne ligger i en 9,8 m x 2,8 m stor udgravning, hvortil en 1 m bred gang fører fra s ind til midten. Lige heroverfor fortsætter gangen 3 m opad i en 1,0-1,5 m bred gang,der fører op til Thuesens sten. Den vestlige del af udgravningen er ujævn. Indgravningens østende en skråsti. De lodrette udgravningsvægge eroderes og undermineres. I den vestlige del af udgravningen et grimt hak med skråning. Den ene ms-sten står løst og er ikke tilstrækkeligt dækket forneden. 2 MS-sten og en 1,10 m høj spids sten, hvorpå står: Disse oldtidsgrave fandtes 1894 arvefæster S.U. Thuesen og søn O.S. Thuesen. Sommerhusområde med med mindre grønt område om langhøjen. CHB 18/10-88: Det er korrekt, at udgravningens udv. skrider ned, men det kan deres stejlhed taget i betragtning næppe undgås. Bør omlægges/restaureres. Nyklippet hæk omkring udgravningen og i det hele taget velholdt. Foto: 6:12-14. ** Seværdighedsforklaring ** To fine, specielle kamre i langhøj, der er godt belyst gennem en arkæologisk undersøgelse (KUML 1979). Bevoksning: 1980: Mos og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2008. Bevokset med græs og et enkelt løvtræ. Beliggende i grønt areal i sommerhusområde.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links