9785 oversigt. Set fra V.
.
9784 oversigt. Set fra Ø.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382515
Sted- og lokalitetsnummer
050707-85
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Hospital, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sct. Jørgensgård kirketomt og kirkegård. Arealet, hvor Sct. Jørgensgård kirke og kirkegård ligger, måler ca. 30 x 25 m. Ruinerne af kirken er beliggende ca. 0,50 m under nuværende jordoverflade. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af ved- lagte kortskitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde. Gravning, beplantning samt bebyggelse på arealet, hvorunder ruinerne befinder sig, må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1948
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1955
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1968
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1972
Tinglysning - Uspecificeret institution
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Næstved Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links